BÜKKÖSD

Bükkösd község Baranya megyében, a szentlőrinci kistérségben helyezkedik el. A csodálatos természeti környezetbe fekvő mai Bükkösd három település egyesítéséből jött létre. 1950-ben a völgy keleti oldalán fekvő Megyefa, majd 1979-ben az elnéptelenedő Gorica csatlakozott Bükkösdhöz. Napjainkban 1300 fő él a településen,  mely Cserdi Községgel alkot körjegyzőséget.

Bükkösd neve viszonylag későn, 1448-ban bukkan fel írott forrásokban, Nagybekes alakban. A magyar bükkös, bükkerdő jelentésű főnévből alakult ki. A Megyefa helynév a Megyefalva név rövidült változata. Gorica neve 1542-ben még Erdi volt. Bükkösd neve ekkor Bykesd változatban fordult elő. Az Erdi nevet a betelepülő délszlávok cserélték fel Goricával, a magyar név átfordítása révén, amely szintén kis erdőt, erdőcskét jelent. A török hódoltság végére mindhárom egykori falu területe lakatlan pusztává vált, az 1700-as években magyarok, majd németek telepedtek itt meg. A mai Bükkösdöt a XVIII. századtól a Horváth, a Petrovszky majd a Jeszenszky családok birtokolták.

A műemléki védelem alatt álló Petrovszky-, később Jeszenszky-kastélyt, Baranya megye legelegánsabb homlokzatú barokk kastélyaként tartják számon. Tervezője Fischer von Erlach, Mária Terézia híres építésze volt.

Alpolgármester: Armbruszt János
Jegyző: Magdó Szilárd
Aljegyző: dr. Ébert Nóra
Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: Bicsérd
Posta cím: 7682 Bükkösd, Kossuth u. 48.
E-mail cím: hivatal@bukkosd.hu
Telefon/fax: 73/578-560 | 73/378-601

Bükkösd honlapja